Thông tin thanh toán

1. Ngân hàng Á Châu
– Số tài khoản: 10933237
– Tên tài khoản: Công ty TNHH Xe – Thiết bị nâng miền Trung
– Chi nhánh: Đà Nẵng
2. Ngân hàng Viettinbank
– Số tài khoản cá nhân: 109870557071
– Tên tài khoản: Lê Duy Khương
– Chi nhánh: Đà Nẵng